Diferencialni manometer z vzporednim moškim priklopom