Nosilci komunalnih naprav

Filtriraj po ...
Nosilci komunalnih naprav

MIC 70

Pogon: Dizel
Polnjenje: max. 1700 Kg
Dovoljena osna obremenitev spredaj: 2000 Kg
Dovoljena osna obremenitev zadaj: 2000 Kg
Nosilci komunalnih naprav

MIC 42

Pogon: Dizel
Polnjenje: max. 1100 Kg
Dovoljena osna obremenitev spredaj: 1750 Kg
Dovoljena osna obremenitev zadaj: 1750 Kg
Nosilci komunalnih naprav

MIC 35

Pogon: Dizel
Polnjenje: max. 1100 Kg
Dovoljena osna obremenitev spredaj: 1750 Kg
Dovoljena osna obremenitev zadaj: 1750 Kg