Proporcionalni regulacijski ventil, »posiflow« tip