Diferencialni sistem za merjenje tlaka za spremljanje sprememb v pretoku in porabi